Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

W dniu 14 stycznia 2019r. odbył się Koncert dla   Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego  w tym szczególnym dniu dzieci pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach.Licznie przybyli goście z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Pani dyrektor Teresa Juszczyk przywitała przybyłych wspaniałych gości oraz złożyła  życzenia. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci   zaprezentowały program artystyczny, a następnie  dziadkowie zostali zaproszeni  do galerii swoich portretów i na  koniec zostały wręczone własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek.Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci  jak i dziadków!

Dzień Kubusia Puchatka

W dniu 16. stycznia 2019r.  w Naszym Przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kubusia Puchatka.W tym wesołym dniu dzieci przyniosły swoje maskotki z Kubusiem Puchatkiem oraz jego przyjaciółmi ze Stumilowego Lasu. Dla dzieci  przygotowane były różne zabawy i konkurencje związane z Kubusiem, była degustacja miodu, oraz konkurencje sprawnościowe. było czytanie fragmentów książki o przygodach Kubusia Puchatka. Powstała wspaniała galeria prac  plastycznych, a na koniec była  wesoła zabawa.

Śladami Aborygenów

Warsztaty przyrodnicze – Śladami Aborygenów odbyły się 10 stycznia 2019r. Na zajęciach Przedszkolaki poznają Aborygenów, ich tradycje i sztukę. Dowiadują się, co to jest bumerang i czy zawsze wraca do rzucającego. Mogą dotknąć licznych aborygeńskich rekwizytów i próbują zagrać na didgeridoo, najstarszym instrumencie świata. Na koniec zajęć dzieci malują obrazki, wykorzystując typowe aborygeńskie techniki.

Dzień Czekolady

4 STYCZNIA 2019r.  to w Prywatnym Przedszkolu „Niedźwiadka Gruchatki”  Dzień  Czekolady- ŚWIĘTO ŁASUCHÓW.  Zabawy, zajęcia, pogadanki, konkursy miały na celu popularyzację i upowszechnienie historii czekolady oraz jej wartości zdrowotnych a przede wszystkim kształtowanie pożądanych postaw dotyczących wiedzy o zdrowym stylu życia, pokazaniu konieczności zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy. Oczywiście w ten jeden świąteczny dzień zrobiliśmy wyjątek i czekoladowych przysmaków nie zabrakło w naszym menu od rana. Dzień był słodki, czekoladowy i bardzo udany. Wszystkim dzieciom bardzo się podobało, a w szczególności to , że same mogły wykonać czekoladowe wafle i później je degustować. Za rok czekamy na Dzień Czekoladowy z jeszcze większą niecierpliwością.

Jasełka w „ANIOŁKOWIE”.

14 grudnia 2018r. wystawiono Jasełka w „ANIOŁKOWIE”. Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami. W świąteczną atmosferę wprowadziły nas dzieci, które przedstawiły jasełka. Przedszkolaki wcieliły się w role ANIOŁKÓW , pasterzy górali. Do wspólnego kolędowania  włączyli się rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.  Po występie głos zabrała pani dyrektor Teresa Juszczyk, która zaprosiła  wszystkim na poczęstunek i  „Rodzinny Konkurs Szopek”. Wybór był bardzo trudny, ponieważ w konkursie wzięło 14 szopek, wszystkie szopki były przepiękne.

Wszystkim przedszkolakom należą się ogromne pochwały za zaangażowanie, nauczone perfekcyjnie wierszyki, kolędy i pastorałki, dzięki którym stworzyły wspaniałą, świąteczną atmosferę i podbiły serca całej widowni.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU PRZEKAZANIA OCZYSZCZACZA POWIETRZA DO PRZEDSZKOLA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU PRZEKAZANIA OCZYSZCZACZA POWIETRZA DO PRZEDSZKOLA

Od września  2018 roku w jednej z sal Prywatnego Przedszkola „Niedźwiadka Gruchatki”  został zainstalowany oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

W ramach w/w zadania informacja o przekazanym oczyszczaczu została przekazana na spotkaniu z rodzicami  w dniu 14 września 2018r.  Na tablicy informacyjnej zamieszczono  list od Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy oraz przeprowadzono akcję edukacyjną na temat ochrony czystości powietrza. W każdej z grup naszego przedszkola przeprowadzono pogadanki uświadamiające dzieci o konieczności dbania o czystość powietrza, przeprowadzono cykl zabaw badawczych i doświadczeń poświęconych szukaniu powietrza. Odbyły się zajęcia „odkrywcze”, które miały  zajęcia miały na celu pokazać dzieciom ważność i niezbędność czystego powietrza w naszym otoczeniu. Dzieci obejrzały bajkę  „Dobry i zły wiatr”, która była podsumowaniem działań zmierzających do budowania świadomości istnienia problemu zanieczyszczenia powietrza oraz kreowania postaw proekologicznych wśród dzieci. Na korytarzu powstała gazetka tematyczna z informacjami i odpowiednimi pracami wychowanków przedszkola. Cała akcja edukacyjna  wpłynęła na wzrost świadomości dzieci, ich rodziców i nauczycieli o ważności problemu, a co za tym idzie na podejmowanie mądrych , ekologicznych działań podnoszących jakość powietrza w naszym otoczeniu. Rodzice wyrazili na koniec akcji bardzo pozytywne uwagi i duże zadowolenie z powodu otrzymania oczyszczacza.  Uważają, że przebywanie  dzieci w pomieszczeniu, w którym czystość powietrza spełnia wymagane standardy,  uchroni je od problemów zdrowotnych, a oczyszczacz spełnia  też walor edukacyjny.