Dzień Teatru

W środę, 27 marca 2019r.  świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. W tym dniu dla obu grup odbyły się zajęcia, które miały na celu przybliżyć dzieciom magię teatru. Poza zajęciami teoretycznymi, odbyły się także ćwiczenia praktyczne. Jak na prawdziwych aktorów przystało, przedszkolaki ćwiczyły dykcję, gimnastykowały swój aparat mowy a
także wcielały się w różne postacie podczas scenek sytuacyjnych. Na koniec wszyscy wykonali pracę plastyczną – wyklejanie teatralnych masek, najbardziej charakterystycznego symbolu teatru.