Kadra

Kadra pedagogiczna

Tworzy ją zespół młodych, wykształconych, kreatywnych, pełnych pasji i ciepła pedagogów.

Do pracy z dziecmi wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które zapewniają nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Wszyscy nauczyciele w Prywatnym Przedszkolu „Niedźwiadka Gruchatki”posiadają, wymagane przez MEN, uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych.

W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawą programową rozszerzony o programy autorskie.

W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również  specjaliści z różnych dziedzin: metodyk, psycholog, logopeda.

W każdej grupie przedszkolnej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wychowawca i nauczyciel wspomagający.