Zapisy online

Aby zapisać dziecko do Naszego Przedszkola należy:

– przesłać drogą elektroniczną na e-mail: niedzwiadekgruchatka@gmail.com

– dane kontaktowe: imię nazwisko, nr telefonu rodzica/ opiekuna, oraz krótką informację o dziecku.
– podpisać umowę o kształceniu, po wcześniejszym ustaleniu terminu
– wpłacić wpisowe
W rekrutacji, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja do grup przedszkolnych prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Jeśli w danej grupie są jeszcze wolne miejsca,  Dziecko może dołączyć do niej w każdym dogodnym terminie.