Plan dnia

PLAN DNIA

 7:00 – 8:50      Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Rozmowy z rodzicami.

8:50 – 9:00      Porządkowanie sali, czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.

9:00 – 9:30      Śniadanie.

9:30 – 10:00    Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, gimnastyka buzi i języka.
9:30 – 10:30    Zajęcia dodatkowe (w wybrane dni tygodnia)

10:30 – 11:45  Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone na podstawie miesięcznych planów pracy, opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu. W przypadku dobrych warunków atmosferycznych wyjście na spacer lub na plac zabaw.

11:45 – 12:00  Czynności higieniczne, przygotowanie się do posiłku.

12:00 – 12:30  Obiad

12:30 – 14:00  Grupa młodsza – odpoczynek, leżakowanie.
12:30 – 13:00  Grupa starsza – relaksacja, odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13:00 – 13:30  Grupa starsza: Zabawy dowolne dzieci, zabawy ruchowe, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Praca indywidualna nauczyciela z dziećmi 5 i 6 letnimi przygotowującymi się do szkoły (dzieci z trudnościami oraz dzieci zdolne).

13:30 – 14:00  Realizacja zajęć dodatkowych proponowanych przez nauczyciela, praca w grupach oraz z cała grupą, ćwiczenia słuchowe, oddechowe, artykulacyjne. Bajkolandia – czytanie bajek. Przygotowanie się do posiłku.

14:00 – 14:30  Podwieczorek.

15:00 – 18:00  Przy dobrych warunkach atmosferycznych wyjście na przedszkolny plac zabaw. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach zainteresowań, zabawy proponowane przez nauczyciela, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym trudności, a także z dzieckiem zdolnym.