POZNAJ NASZE MOCNE STRONY

Poznaj nasze mocne strony
Przedszkole Niedźwiadka Gruchatki to wyjątkowe miejsce na mapie edukacyjnej Krakowa, zlokalizowane w zielonej części Nowej Huty – Bieńczycach. To właśnie tutaj w przyjemny i zrozumiały dla dzieci sposób łączymy kreatywną zabawę z intuicyjnym przyswajaniem wiedzy. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej dbamy o zrównoważony, wieloaspektowy rozwój naszych podopiecznych. Niewielkie grupy gwarantują kameralną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego dziecka, dostosowane do jego wieku i możliwości. Przedszkole Niedźwiadka Gruchatki to wszystko, co najlepsze dla Twojej pociechy!
Rozwijamy w dzieciach naturalną ciekawość wiedzy
Wiek przedszkolny to czas niezaspokojonej ciekawości świata. To czas, by rozwijać w dziecku kreatywność, empatię i pewność siebie. W naszym przedszkolu kładziemy szczególny nacisk na edukację poprzez zabawę, która w naturalny sposób angażuje dzieci do przyswajania wiedzy. Innowacyjny program, dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego malucha, wykracza poza tradycyjne ramy nauczania. Liczne zajęcia twórcze, dydaktyczne, czytelnicze oraz sportowe pozwalają zdobyć dzieciom niezbędne umiejętności, tak ważne na kolejnych etapach edukacji. Ponadto w przedszkolu Niedźwiadka Gruchatki, dzięki praktycznym eksperymentom i ciekawym zadaniom, pomagamy rozwijać wrodzone zdolności nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Podczas zajęć wykorzystujemy w pełni bezpieczne materiały, profesjonalny sprzęt oraz atestowane zabawki – wszystko pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. U nas mali inżynierowie w przyjemny sposób odkryją tajemnice otaczającego ich świata!
Zapewnij swojemu dziecku najlepszy start w przyszłość

W naszym przedszkolu budujemy solidne fundamenty poprzez zabawę, ruch i ekologię. Różnorodne aktywności pozwalają dziecku poznawać nowe sposoby rozumienia świata. Własny plac zabaw, spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz bliskie sąsiedztwo użytku ekologicznego przy ul. Kaczeńcowej umożliwiają obserwację unikatowych gatunków roślin i zwierząt. Aktywnie promujemy również zdrowy tryb życia, organizujemy „Dni Marchewki”, „Dzień Wody” lub „Dzień Warzyw” – od małego ucząc podopiecznych, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu ekologia. Stosowane przez nas formy zajęć angażują do rozwiązywania zagadek, budują wrażliwość na świat oraz ukierunkowują myślenie dziecka, nie ograniczając go szablonowymi rozwiązaniami. Właśnie tak odkrywamy magię nauki i przyrody, przygotowując maluchy do kolejnych etapów edukacji.
Wspólne uroczystości zacieśniają więzi rodzinne
W przedszkolu Niedźwiadka Gruchatki stawiamy na bliską współpracę nauczycieli i rodziców, opartą o wspólne zaufanie, szczerość i życzliwość. Organizujemy liczne uroczystości i konkursy dla dzieci oraz rodziców, takie jak choinka, wspólne kolędowanie, szopki bożonarodzeniowe czy wiosenne pikniki. Z ciekawością śledzimy również losy naszych absolwentów, zapraszając ich na coroczny „Dzień Rodziny”. Tego typu spotkania są świetną okazją, aby rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo poznali środowisko, w którym nasze przedszkolaki na co dzień bawią się i rozwijają. To doskonała integracja, zacieśniająca więzy rodzinne, pozwalająca dziecku poczuć się w przedszkolu jeszcze swobodniej.