Program „ Wiem , czuję, rozumiem” – wychowanie do wartości.

Wstęp i cele programu.

W XXI wieku  dzieci dorastają w zupełnie  innych realiach niż my sami, nasi rodzice czy dziadkowie. Niezależnie jednak od epoki, w której dorastamy, wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i  twórczych. We współczesnym świecie ogromnie zaangażowani zawodowo rodzice stają się coraz bardziej niecierpliwi i dla swoich dzieci mają coraz mniej czasu, a tym samym i mniej czasu na okazywanie pociechom swojej  miłości. W wielu rodzinach znikają normy grzecznościowe, wiele osób ma problem z dostosowaniem się do zasad i norm społecznych lub świadomie je pomija  w codziennych kontaktach z innymi.  Brakuje nauczania do wartości, brakuje konsekwencji  w egzekwowaniu norm społecznych i zasad postępowania,  i  to stanowi główną przyczynę  bezkarności dzieci, agresywnych zachowań młodzieży czy  rosnących problemów funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Nasza codzienność przepełniona jest nieustannie płynącymi  z mediów informacjami o agresji, o tragicznych wypadkach drogowych, o tragediach rodzinnych, w których bohaterami są agresywni rodzice,  synowie czy córki. Nierzadko  przedstawiane są  sytuacje,  w których dziecko staje się świadkiem przemocy, agresji i prostactwa, a także sytuacje, w których  przemoc skierowana jest przeciwko samemu dziecku .Podłożem emocjonalnych zaburzeń dzieci i dorosłych jest oglądanie nieodpowiednich programów telewizyjnych, zwłaszcza przez najmłodsze dzieci.  Równocześnie dzieci, bez odpowiedniej kontroli rodzicielskiej, nadmiernie korzystają z komputerowych gier, uczących je agresji i zabijania, co w konsekwencji rodzi dziecięce lęki, demoralizuje, a nawet prowadzi do samotności.

By zapobiec niepokojącym zjawiskom społecznym, należy wychowywać dzieci w oparciu
o zasady wychowania do wartości, począwszy od domu rodzinnego,  poprzez przedszkole,  szkołę podstawową i kolejne etapy edukacji.  Wspomaganie  rozwoju  dzieci w  tym zakresie już od najwcześniejszych lat  pozostawia w nich trwały, pozytywny i twórczy ślad.

Główne cele programu:

Głównym celem prezentowanego programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze.  Mocny system wartości, w który chcemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z zewnątrz.

Tematyka zajęć:

Zajęcia edukacyjne dotyczące programu  Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości, będą realizowane raz w miesiącu, a tematyka zajęć będzie dotyczyła wartości : pokojowość, szacunek, uczciwość, sprawiedliwość, szczęście optymizm, humor, piękno, mądrość, solidarność, odpowiedzialność, miłość, przyjaźń. Wybrany temat będzie realizowany, według następującego harmonogramu:

 1. Pokojowość ( wrzesień)
 2. Uczę się rozpoznawać emocje.
 3. Respektuję umowy.
 4. Uczę się rozwiązywać konflikty.
 5. Szacunek (październik)
 6. Szanuję moją rodzinę.
 7. Wiem jak się przedstawić.
 8. Znamy czarodziejskie słowa.

Uczciwość (listopad)

 1. Jestem uczciwy i mówię prawdę.
 2. Szanujemy cudzą własność.
 3. Wiem i rozumiem.

Sprawiedliwość   ( grudzień)

 1. Czy możemy sami wymierzać sprawiedliwość?.
 2. Przestrzegam zasad.
 3. Stosuję się do reguł.

Szczęście, optymizm, humor (styczeń)

 1. Czuję się szczęśliwy.
 2. Dostrzegam dobre cechy.
 3. Razem zrobimy więcej i lepiej.

 Piękno     (Luty)

 1. Dostrzegam piękno leśnej przyrody.
 2. Potrafię dostrzec naturalne piękno.
 3. Potrafię słuchać muzyki.

Mądrość  (Marzec)

 1. Chcę być dobry dla innych.
 2. Poznajemy ludzi mądrych i skromnych.
 3. Wiem jakie zachowania są mądre.

Solidarność (Kwiecień)

 1. Poznaję pracę dyżurnych.
 2. Wiem jak pomagać najbliższym.
 3. Wspólnie uprawiamy ogródek.

Odpowiedzialność (Maj)

 1. Jestem przyjacielem przyrody.
 2. Umiem podejmować decyzję.
 3. Wiem jak chronić przyrodę

 Przyjaźń i miłość (czerwiec)

 1. Kocham moją rodzinę.
 2. Lubimy bawić się razem

Ewaluacja

Realizowany program zakłada systematyczną jego ewaluację, która służyć będzie badaniu nabytych umiejętności dzieci w zakresie stosowania zasad i norm czyli wartości. Prowadzona ewaluacja  pozwoli na refleksję nad własną pracą nauczycieli pracujących z programem pozwalając również program udoskonalić. Modyfikacja  i doskonalenie programu polegała będzie na:

 • przeprowadzaniu zabaw dydaktycznych utrwalających i systematyzujących kształtowane wartości
 • prezentowaniu pozytywnych postaw i zachowań wywołanych dzięki wdrażanym wartościom
 • aktywnym uczestniczeniu dzieci w inscenizacjach, zabawach dramowych wiążących się z wdrażaniem wartości.